• biuro.assistance24@gmail.com
 • ul. Siewna 15 / 602, 94-250 Łódź
 • Likwidacja szkody

  Jak zlikiwdować szkodę?

  Szkoda komunikacyjna - szkoda wynikła wskutek kolizji lub wypadku drogowego.

  Sposób zgłaszania szkody zależy od tego, czy uzyskanie odszkodowania oczekiwane jest z OC sprawcy, czy z AC. Zasadność i wysokość odszkodowania ustala ubezpieczyciel w tak zwanym postępowaniu likwidacyjnym.

  Gdzie zgłosić szkodę z OC sprawcy?

  Najszybszą i najskuteczniejszą metodą będzie zgłoszenie szkody w ubezpieczalni sprawcy kolizji, oczywiście możemy zgłosić zdarzenie u swojego ubezpieczyciela i rozliczyć szkodę regresem, ta ścieżka może wydłużyć proces likwidacji szkody i zamyka drogę do pojazdu zastępczego na cały okres likwidacji szkody.

  Proces likwidacji szkody z OC sprawcy

  • 1 Zgłoszenie szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy zdarzenia.
  • 2 Wysłanie niezbędnych dokumentów.
  • 3 Oględziny rzeczoznawcy Towarzystwa Ubezpieczeniowego
  • 4 Ustalenie rodzaju rozliczenia szkody
  • 5 Wybór serwisu naprawczego lub rozliczenie gotówkowe szkody
  • 6 Rozliczenie szkody

  Proces rozliczenia szkody można podzielić na dwa, biegnące równolegle i niezależnie, etapy:

  1. Ustalenie zakresu szkody - stworzenie kosztorysu naprawy pojazdu, na podstawie którego naprawa przywróci pojazd do stanu z przed zdarzeniu

  2. Proces ustalenia odpowiedzialności w szkodzie - potwierdzenie przez ubezpieczyciela przebiegu zdarzenia, potwierdzenie zasadności wypłacenia odszkodowania, sprawdzenie niezbędnej dokumentacji.

  Te dwa etapy są co ważne niezależne od siebie - jeden nie ma wpływu na drugi. Wypłata odszkodowania następuje w chwili zakończenia obu procesów. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni (w szczególnych przypadkach 90 dni) na wypłatę odszkodowania, co za tym idzie zakończenie procesu likwidacji szkody.

  Jak uzyskać dopłatę do odszkodowania?

  W przypadku rozliczenia szkody w sposób gotówkowy bardzo często dochodzi do paru krotnego zaniżenia wysokości odszkodowania. Rzeczoznawca mobilny tworzy kosztorys w oparciu o nieistniejące części zamienne, zaniżoną stawkę za roboczogodzinę, nie dając pełnego zakresu szkody.

  Sam poszkodowany, oczywiście może się odwołać od wyceny i prosić o szczegółowe oględziny w warunkach serwisowych, wtedy niestety musi ponieść koszt rozebrania samochodu, dodatkowo wnosić o części oryginalne. Najskuteczniejszą metodą jest oddanie samochodu w ręce firm specjalizujących się w weryfikacji kosztorysów.

  Kiedy jest szkoda całkowita?

  Szkoda całkowitą to pojęcie określające zjawisko, w którym wartość naprawy pojazdy przekracza wartość rynkową w dniu szkody. Wypłacane jest wtedy średnia wartość samochodu na rynku w dniu szkody wyliczana za pomocą programu Eurotax lub Info-Expert. Rozliczenie szkody całkowitej w 2 wariantach, z wrakiem lub bez. Jeżeli chcemy zatrzymać pojazd pokolizyjny, od średniej wartości pojazdy zostanie odliczona wartość pojazdu w stanie uszkodzonym.

  Co z wrakiem po szkodzie całkowitej?

  Towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy ma obowiązek pomóc nam i zagwarantować odkup wraku po kolizji, wypadku. Oznacza to, że jeśli tylko wyrazimy taką chęć Ubezpieczyciel musi nam zapłacić za wrak i odkupić go od nas.

  Za co odszkodowanie z OC sprawcy?

  Wartym zaznaczenia jest fakt, że w oc sprawcy nie tylko naprawimy samochód. Przysługuje nam również szereg rekompensat, o które możemy się starać z oc sprawcy. Ważnym elementem jest holowanie, samochód zastępczy oraz parking samochodu po kolizji. Dodatkowo jeżeli jakieś przedmioty ucierpiały w skutek zdarzenia możemy starać się o zadośćuczynienie na pokrycie ich wartości.

  Istotnym jest również odszkodowanie zdrowotne, przysługujące osobie kierującej oraz pasażerom. Jest ono wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentach medycznej po zakończeniu leczenia związanego z wypadkiem. Możemy się również starać o odszkodowanie z tytułu spadku wartości pojazdu po kolizji (dotyczy ono samochodów do 4 lat). Jeżeli samochód jest naszym środkiem zarobku. Możemy strać się o wypłatę postojowego (po udokumentowaniu swoich zarobków z ostatnich 3 miesięcy)

  Miałeś kolizję?

  Chcesz zgłośić szkodę? Skorzystaj z naszego formularza.

  Copyright @ 2022 Assistance 24/7 Sp. z o.o. | Projekt i realizacja: beSquare Studio